Všeobecný praktický lekár pre dospelých

Ako sa zaregistrovať ?

Naša ambulancia všeobecného lekára pre dospelých prijíma nových pacientov 


Ak máte záujem sa k nám zaregistrovať je nutné vyplniť a podpísať nasledujúce tlačivá:

1. Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti minimálne v dvoch kópiách.

2.  Písomný súhlas s odstúpením od Dohody od predchádzajúceho lekára 2-krát.

Následne dané tlačivá doručte na našu ambulanciu: 

Na adresu ambulancie: Horná 61A, polyfunkčný objekt GALLERY, 974 01 Banská Bystrica,

prípadne do poštovej schránky pred ambulanciou na druhom poschodí.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre urýchlenie procesu podľa Vašich možností uvítame ak si vyplníte a PODPÍŠETE nasledujúce doklady a zašlete ich scan na náš mail: doktorkabb@gmail.com
(vyplňte len začiatok rodného čísla pred lomítkom !! )
Následne ich dodatočne prosíme dodať aj v origináli v papierovej forme na ambulanciu...
Prosíme uviesť na dané podklady zreteľne Vaše telefónne číslo, ev. mail. 

Tešíme sa na Vašu návštevu!