Všeobecný praktický lekár pre dospelých

Odborné ambulancie - kontaky

Kardiologické ambulancie:

MUDr. Nedělová - Novamed

048/439 91 25


MUDr. Böhmerová - Novamed

048/439 91 28


MUDr. Filová - oproti novej nemocnici

048/414 22 46


Kardiol. amb. v novej nemocnici

048/441 37 52


SUSCH v areáli starej nemocnice

048/433 33 34

048/433 35 16


MUDr. Krajči - Mediklin, Radvaň

0918 196 946


MUDr. Kurray - Dolná 72

048/415 45 55

Kožné ambulancie:

V novej nemocnici

048/441 36 82, 16


MUDr. Eliášová - Mediklin, Radvaň

048/3810 471


MUDr. Hazuchová - Zdravomed

048/414 83 33


MUDr. Repková - ul. Horná 61

048/414 65 16, 0911 385 375


MUDr. Veselá - ul. Sládkovičova

048/416 35 59


MUDr. Slobodníková- Zdravomed

048/413 13 23


MUDr. Kanátová

0915 801 644


MUDr. Valkyová - Kyjevské námestie

048/413 55 11, 0907 828 437


MUDr. Mitterová - Mammacentrum

048/420 49 62, 61

Neurologické ambulancie:

MUDr. Tršková, Mammacentrum

048/420 49 69, 70


Neurol. ambulancia v Novej nemocnici

048/441 37 27, 32


MUDr. Kováčiková - Zdravomed

048/414 24 27


MUDr. Ursínyová, MUDr. Holecová - Novamed

048/439 92 26


MUDr. Dupejová - ul. Nová 21

048/413 45 49, 0915 854 711


MUDr. Karovičová- ul. Internátna 47

048/413 11 11


MUDr. Hrobárová - Poliklinika

048/413 66 06

Očné ambulancie:

MUDr. Demský, Nikel - Areál FnsP BB

0910 938 302


MUDr. Michalidesová - Mediklin, Radvaň

048/429 99 55

Očná amb. v novej nemocnici

048/441 36 97


MUDr. Červeňová - ul. Kapitulská

048/414 70 43, 0917 915 380


Izak centrum - nad Plážou

048/414 02 50, 51


MUDr. Želonková-Mokrošová - ul. Kapitulská

048/411 35 27


Novamed

048/439 92 30


MUDr. Juraj Fabka - Kukučínova 24 (Polyfunkčný dom Arkádia)

048/414 31 01

ORL ambulancie: (ušné, krčné)

MUDr. Hanulová - Zdravomed

048/412 63 60


ORL ambulancia FnsP BB

048/441 36 23, 25


ORL klinika pri novej nemocnici

048/413 29 05


MUDr. Botošová - Novamed

048/439 91 09


MUDr. Filická - Hušták-Slnečnica

048/423 12 86


MUDr. Roháč - Poliklinika

048/431 21 25, 0903 958 155

Ortopedické ambulancie:

Ortotech pri novej nemocnici

048/472 97 11, 18, 19

Ambulancia v novej nemocnici

048/441 35 53, 54, 59

Novamed

048/439 91 53

MUDr. Hudecová - na Huštáku

048/428 56 66

MUDr. Al Khouri - pri starej nemocnici

048/415 36 13, 0905 648 939Endokrinologická ambulancia:

Endokrinologická ambulancia - budova DL Clinic, Rudlovská cesta5978/83

048/326 01 55

Pľúcne ambulancie:

MUDr. Ovšáková - Zdravomed

048/414 65 59


Pľúcna ambulancia v novej nemocnici

048/441 36 61, 66, 08


MUDr. Vicová - oproti novej nemocnici

048/419 34 62

Psychiatrické ambulancie:

MUDr. Sýkorová - oproti novej nemocnici

048/423 20 07


MUDr. Velický, MUDr. Velická - Bernolákova 14/A

048/415 60 36, 0905 831 909 , 0911 999 960


MUDr. Šajgalíková - Zdravomed

048/414 63 33


MUDr. Moravčík - Kuzmányho 16

048/415 60 36, 048/415 60 46,

048/415 60 56


Psych. Ambulancia FnsP BB

048/433 58 20


MUDr. Lecká - Mammacentrum

0903 273 248

Psychologické ambulancie:

PhDr. Kochaníková - Terézie Vansovej 19

048/290 17 89


PhDr. Sopková - T. Andrašovana 46

048/420 49 68, 0905 305 244, 0911 350 912


PhDr. Pullmanová - Kapitulská 8

048/412 52 70


Mgr. Kolesár - Sládkovičova 7/A, Mediklin

0948 528 832


Mgr. Záskalan - Sládkovičova 7/A, Mediklin

0911 442 642

Sono brucha:

- NALAČNO, plný močový mechúr,

- vziať si malý uterák

Mammacentrum sv. Agáty (nad Europa SC)

048/420 49 11


Novamed

048/439 92 31, 048/439 91 30, 048/439 91 31


MUDr. Jarunková - pri starej nemocnici

048/414 43 67


Poliklinika-nemocenská

048/431 21 55

0917 658 542

Chirurgické ambulancie:

MUDr. Šúr - Poliklinika - Horná 60

048/431 21 31


MUDr. Caban - Novamed

Bernolákova 10

048/439 91 58


MUDr. Moška - Cesta k nemocnici - Zdravomed

0905 657 702


Všeobecná chir. amb. - Roosevelt. nemocnica

048/441 35 61


Onkochirurgická amb. - Roosevelt. nemocnica

048/441 35 46, 43 (pondelok)


Ambulancia pre diabetickú nohu - MUDr. Mikulec

Rooseveltova nem. 048/441 35 46, 43 (štvrtok)


Proktochirurgická amb. - Roosevelt. nemocnica

048/441 35 46, 43 (utorok)

Urologické ambulancie:

Urolog. amb. - UROplus s.r.o. - Spojová 25

048/381 14 78


Urolog. amb. v novej nemocnici

048/441 35 97, 65


MUDr. Valent - Novamed

048/439 91 32


MUDr. Kubiš urológ, sexuológ - Sládkovičova 9

048/416 42 79, 048/471 05 13

Rehabilitačné ambulancie:

MUDr. Uhliarová - Kuzmányho 16

048/415 17 87, 79, 0907 157 605


MUDr. Majeríková - ČSA 25

048/414 23 10


Rehabilitácia- Rooseveltova nemocnica

048/441 26 11


DPC - Sládkovičova ulica

048/471 05 12


Rehabilitácia - Novamed

048/439 91 66


Ortotech pri novej nemocnici

048/472 97 11, 15


MUDr. Fedotov - Skuteckého 30

0905 580 858


Bioreštart (súkromné zar.) - Horná 67
0908 297 431


MUDr. Somorová - Rudohorská -Sásová

048/417 41 75


MUDr. Mária Kemková - Poliklinika, Horná 60

048/413 22 26


MUDr. Bartková - Zelený sen

- areál starej nemocnice

048/471 62 24

Nefrologické ambulancie:

Rooseveltova nemocnica

048/441 3517, 048/441 20 41

Doc. MUDr. Grandtnerová -

Zelený sen - areál starej nemocnice

048/471 62 15, 471 62 14


MUDr. Iliašová - Novamed

048/439 91 61

Hematologická ambulancia:

Rooseveltova nemocnica

048/441 35 05- sestra na objednanie

048/441 35 10 - lekar

048/441 35 15, 3739

Cievne ambulancie:

MUDr. Zubek - Rooseveltova nemocnica

048/441 37 54

Cievna amb. - SUSCH

048/433 34 42

MUDr. Silvia Babothyová - Mediklin, Sládkovičova 7/A

0948 100 014

Geriatrické ambulancie:

MUDr. Stracová - Rooseveltova nemocnica

048/441 37 42 alebo 048/441 30 04

Zelený sen v areáli starej nemocnice

048/471 62 14, 15

MUDr. Benková - DPC - Sládkovičova ul.

048/471 05 21

Imunolog. a alergologické ambulancie:

MUDr. Hochmuth - Rooseveltova nemocnica

048/441 3512po 12,00 hod

MUDr. Zubeková - Dolná 72

048 /416 17 76

MUDr. Timová - Rudlovská cesta - Dlclinic

048/412 63 13

MUDr. Lukáč - Zdravomed

048/416 22 78

Diabetologické ambulancie:

Rooseveltova nemocnica

048/441 3689 -po 12,00 hod

048/441 3523 -po 12,00 hod

MUDr. Spodniaková- Hušták

048/412 74 12


MUDr. Bartková - Dolná 2

048/394 31 21

Infekčná ambulancia:

Areál starej nemocnice

048/433 53 17

Reumatologické ambulancie:

Reumat. ambulancia v novej nemocnici

048/441 36 70, 048/441 32 56


Reumat. ambulancia - Novamed

048/439 92 60


MUDr. Macejková - Gorkého 47

048/413 18 94

Interné ambulancie:

MUDr. Dedičová - Novamed

048/439 92 10


Inter. amb. v novej nemocnici

048/441 30 41


MUDr. Kurray - Dolná 72

048/415 45 55


MUDr. Spodniaková - Dolná 72

048/412 74 12


MUDr. Okálová - Sládkovičova

048/416 22 64


MUDr. Bernátová - Okružná 19

0961 606 070


MUDr. Gomoryová - Polikl. Horná 60

048/413 67 06

MUDr. Seleštianska - Polikl. Horná 60

048/431 21 70