Všeobecný praktický lekár pre dospelých

Ekg prístroj sa už stáva štandardnou súčasťou vybavenia ambulancie všeobecného lekára pre dospelých. Ekg prístrojom sa realizuje záznam činnosti srdca. Využíva sa pri akútnych stavoch v rámci diferenciálnej diagnostiky napr. bolestí na hrudníku, pri preventívnych prehliadkach u pacienta vo veku nad 40 rokov, pri dispenzarizácii pacientov s vysokým tlakom, poruchou metabolizmu lipidov.

EKG 312T

CRP prístroj na stanovenie hodnoty CRP-ukazovateľa bakteriálneho zápalu. Dané vyšetrenie sa realizuje priamo na ambulancii z kvapky krvi z prstu a jeho hodnota je určujúca pre posúdenie nutnosti nasadenia antibiotickej liečby u infekčných ochorení. Pomáha odlíšiť bakteriálny a vírusový pôvod ochorenia a zvoliť optimálnu a cielenú liečbu infekcie, čím sa zvyšuje kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti . Cieľom je indikovať antibiotika cielene a zamedziť nárastu rezistencie voči antibiotikám.

CRP Quick Read 101